English version
Film om Sveaskolan Instagram                    Kontakt
                   
                   
  Skolan Inför Nästa Läsår Personal Elevhälsan Ansökan Startsida Intranät
 

Elevkö & urvalsprinciper för antagning

Vi är väldigt glada och stolta att drygt 5 000 elever står i kö till skolplats på Sveaskolan.

Sveaskolan följer svensk skollag. Skolans valda urvalskriterier till antagning, godkända av Skolinspektionen, är syskonförtur och anmälningsdatum.

Varje års intag kallas till ett Introduktionsmöte i början på vårterminen läsåret innan aktuell skolstart.

Sveaskolan har främst genom lagregler i Dataskyddsförordningen, (GDPR), inga möjligheter att informera om vilka elever som står i elevkö. Skolan omfattas inte heller av myndighetsbegreppet i lagen om offentlighet och sekretess, (OSL).

Skolinspektionen utövar tillsyn att reglerna efterföljs på såväl fristående- som kommunala skolor.

För frågor kring denna information eller eventuell klagomålshantering kontakta rektor, Catharina Elgh, catharina.elgh@sveaskolan.nu