English version
Film om Sveaskolan Instagram                    Kontakt
                   
                   
  Skolan Inför Nästa Läsår Personal Global School Ansökan Startsida Intranät
 

Läsåret 2020


Fredag den 10 januari

Idag har mejl skickats till de elever vi kan erbjuda skolplats till. Tyvärr har vi ingen möjlighet att erbjuda skolplats till alla som finns med i vår kö.

De som har fått mejl har en vecka på sig att svara om de är intresserade eller ej. Om det är någon som tackar nej då går vi vidare till nästa i kön.

Inför Nästa Läsår

Informationsmöte för dig (och för dina föräldrar) som blivit erbjuden en skolplats torsdagen den 5 mars kl 15.30-16.30. Kom till Sveaskolan, Ringugnsgatan 1, och träffa oss.

Vi berättar om skolans organisation och arbetssätt. Du får chans att träffa de andra som ska börja i åk 6 läsåret 2020/21. När du och dina föräldrar vet lite mer om skolan har ni en vecka på er efter mötet att tacka ja eller nej till erbjuden plats.

Varmt välkomna!
Elevkö

Angående elevkö och urvalskriterier, läs mer på vår sida "Angående elevkö och urvalskriterier".

Alla på Svea

 

Sexor 2016

 

Har ni frågor kring kring detta är ni välkomna att ta kontakt med Tove Möller:
tove.moller@sveaskolan.nuExterna lokaler