English version
Film om Sveaskolan Instagram                    Kontakt
                   
                   
  Skolan Inför Nästa Läsår Personal Elevhälsan Ansökan Startsida Intranät
 
 
Varför välja Sveaskolan?
Ledningens närvaro, erfarenheter och kontaktnät. Engagerade ämneslärare men samtidigt generalister i profilskola.
 
Målsättning
Eleverna ska få en tro på sin förmåga, utveckla ett självförtroende när det gäller att kunna förstå sin omvärld. Vårt främsta mål är att alla skolans elever, oavsett bakgrund och förutsättningar ska uppmuntras och inspireras till kritiskt tänkande och tillsammans fortsätta att vara hoppfulla och livsbejakande individer.

 

Utbildning - Bildning?
Skolans uppgift är att skapa nyfikenhet och ge verktygen för att utforska den. Bildning är när man har förstått och upplever en trygghet i sin känsla för de stora sammanhangen.

 

Skönlitteratur
I den rena skönlitteraturen finns mycket viktig och intressant kunskap som lätt går förlorad. Skönlitteratur ska komplettera och entusiasmera till förståelse av sammanhang.

 

Naturvetenskap
I vår tid tar samhällslivets stora frågor avstamp i de naturvetenskapliga grunderna varför vi har valt att utöka timplanen i de naturvetenskapliga ämnena och arbeta särskilt med både flickor och pojkars olika intressen.
 
Kvalitetsrapport 2013-2015
Läs en utförlig rapport här (pdf-fil) –» –»