English version
Film om Sveaskolan Instagram                       Kontakt
                       
                       
  Skolan Kvalitetsredovisning Inför Nästa Läsår Personal Global School Ansökan Startsida Intranät
 
Vad är en friskola?
Friskolor finansieras av kommunal skolpeng och inga avgifter tas ut av elever. Friskolor är skolor som drivs av en annan huvudman - ägare - än de som anordnas av kommunen. En fristående skola är öppen för alla oavsett var man bor i staden eller vilken kommun man bor i.

 

 

De vanligaste fördomarna om friskolor

Fördom: Antalet friskolor har exploderat.
Fakta:
Ca 8 % av landets elever går i en fristående skola, de flesta ligger i Stockholms- och Göteborgsområdet.

Fördom: Det kostar pengar att gå på en fristående skola.
Fakta:
Elevavgifter är förbjudna i fristående skolor som har rätt till kommunala bidrag.

Fördom: Friskolorna vill bara ha de duktiga och problemfria eleverna.
Fakta:
Undersökningar visar att den procentuella andelen barn med särskilda behov ofta är större i de fristående skolorna än i den kommunala.

Fördom: Vinstdrivande aktiebolag är en olämplig organisationsform.
Fakta:
Alla fristående verksamheter måste gå med vinst, oavsett organisationsform. Aktiebolag är en välprövad, väl genomarbetad företagsform, med klara regler och god insyn. Det är en form som är mycket lämplig för att driva en komplex verksamhet.

Fördom: Friskolor har bidragit till segregationen.
Fakta:
Det är främst boendet som segregerar. Segregation uppstår när människor inte ges några val. Fristående skolor får ofta sina elever från ett stort geografiskt område och elevsammansättningen speglar därför olika boendemiljöer och nationaliteter.

Fördom: Fristående skolor är slutna och suspekta.
Fakta:
Fristående skolor får sina tillstånd av regeringens egen myndighet Skolverket. Skolverket sköter alla skolors tillsyn. Kommunen där den fristående skolan ligger har också rätt till insyn i skolans verksamhet.

Källa: Friskolornas Riksförbund